Dane EU kierunkowego:
Kod:
MAT2A_K06
Kierunek obejmowany:
Matematyka
Efekt kształcenia:
potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w literaturze, także w językach obcych
Odniesienia do CEU:
  • P7S_KK_A
    krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści; uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu