Dane EU kierunkowego:
Kod:
SOC1A_U01
Kierunek obejmowany:
Socjologia
Efekt kształcenia:
Poprawnie stosuje poznaną terminologię z zakresu socjologii i pokrewnych nauk społecznych i humanistycznych.
Odniesienia do CEU:
  • P6S_UK_A
    komunikować się z otoczeniem z użyciem specjalistycznej terminologii; brać udział w debacie – przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska oraz dyskutować o nich; posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego