Dane EU kierunkowego:
Kod:
SOC1A_U05
Kierunek obejmowany:
Socjologia
Efekt kształcenia:
Posiada umiejętność rozpoznawania przemian mikrostruktur i ich zależności od uwarunkowań społecznych i kulturowych oraz własnej pozycji w małych grupach z uwzględnieniem roli i statusu społecznego.
Odniesienia do CEU:
  • P6S_UW_A
    wykorzystywać posiadaną wiedzę – formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy oraz wykonywać zadania w warunkach nie w pełni przewidywalnych przez: - właściwy dobór źródeł i informacji z nich pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej analizy i syntezy tych informacji, - dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych