Dane EU kierunkowego:
Kod:
SOC2A_W13
Kierunek obejmowany:
Socjologia
Efekt kształcenia:
Ma pogłębioną wiedzę w zakresie historii, istoty, działania i wykorzystania poszczególnych typów mediów.
Odniesienia do CEU:
  • P7S_WK_A
    fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji; ekonomiczne, prawne, etyczne i inne uwarunkowania różnych rodzajów działalności zawodowej związanej z kierunkiem studiów, w tym zasady ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego; podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości