Dane EU kierunkowego:
Kod:
ELT2A_K01
Kierunek obejmowany:
Elektrotechnika
Efekt kształcenia:
potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy
Odniesienia do CEU:
  • P7S_KK_A
    krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści; uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu