Dane EU modułowego:
Kod:
M_K002
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Geometria i grafika inżynierska
Efekt kształcenia:
Posiada umiejętności tworzenia i czytania rysunków technicznych dla przekazywania myśli technicznej w inżynierskiej komunikacji interpersonalnej.
Powiązania z KEU:
  • IPZ1A_K01
    Ma świadomość konieczności krytycznej oceny posiadanej wiedzy, uznawania znaczenia wiedzy oraz podnoszenia własnych kompetencji, w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych, w szczególności w obszarze przemysłu surowcowego, energetyki i środowiska.
  • IPZ1A_K03
    Ma świadomość odpowiedzialności za realizowane zadania, przestrzegania zasad etyki zawodowej oraz kultywowania i upowszechniania wzorów właściwego postępowania, w tym dbanie o dorobek i tradycje zawodu.