Dane EU modułowego:
Kod:
M_W004
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Geometria i grafika inżynierska
Efekt kształcenia:
Student posiada podstawową wiedzę dotyczącą pojęć związanych z rysunkiem technicznym.
Powiązania z KEU:
  • IPZ1A_W01
    Zna i rozumie elementarne zagadnienia z zakresu matematyki, fizyki, chemii i innych obszarów właściwych dla studiowanego kierunku studiów, posiada wiedzę przydatną do formułowania i rozwiązywania prostych zadań z zakresu studiowanego kierunku studiów.
  • IPZ1A_W05
    Zna i rozumie podstawowe pojęcia z zakresu ochrony własności intelektualnej i przemysłowej, praw autorskich oraz zasady stosowania norm i przepisów prawnych (w tym w zakresie problemów związanych z rozwojem mediów społeczeństwa wiedzy).