Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Kultura prawna i ochrona własności intelektualnej
Efekt kształcenia:
Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej, prawa autorskiego i ochrony dóbr osobistych.
Powiązania z KEU:
  • KLT1A_W21
    Rozumie istotę społeczeństwa informacyjnego i jego kulturowych, ekonomicznych, technologicznych i społecznych uwarunkowań oraz zależności między technologią i zmianami zachodzącymi w społeczeństwie i kulturze.
  • SOC1A_W13
    Zna zasady etycznego prowadzenia badań oraz publikacji ich rezultatów oraz najważniejsze pojęcia z zakresu etyki społecznej i etyki mediów oraz prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej.