Dane EU modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Kultura prawna i ochrona własności intelektualnej
Efekt kształcenia:
Na podstawie analizy nowych problemów prawnych samodzielnie formułuje propozycje ich rozwiazań
Powiązania z KEU:
  • KLT1A_K04
    Samodzielnie podejmuje i inicjuje działania badawcze na poziomie podstawowym na rzecz rozwiązywania problemów poznawczych i praktycznych.
  • SOC1A_K04
    Podziela etyczne założenia prowadzenia badań socjologicznych i rzetelność publikacji ich efektów oraz przestrzega zasad etyki zawodowej i dba o jej przestrzeganie w miejscu pracy.