Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Kultura prawna i ochrona własności intelektualnej
Efekt kształcenia:
Potrafi wykorzystać podstawowe zasady i reguły prawa autorskiego i innych norm prawnych dotyczących ochrony własności intelektualnej i dóbr osobistych.
Powiązania z KEU:
  • KLT1A_U19
    Potrafi wykorzystać podstawowe zasady i reguły prawa autorskiego i ochrony własności intelektualnej.
  • SOC1A_U11
    Potrafi skonstruować i przeprowadzić podstawowy projekt badawczy z zakresu socjologii.
  • SOC1A_U17
    Czyta i interpretuje podstawowe teksty socjologiczne w języku polskim oraz angielskim na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.