Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Projektowanie grantów w dziedzinie kultury
Efekt kształcenia:
poprawnie posługuje się podstawową terminologią związaną z polityką kulturalną i potrafi identyfikować jej instrumenty
Powiązania z KEU:
  • KLT1A_U05
    Poprawnie stosuje poznaną podstawową terminologię kulturoznawczą.
  • KLT1A_U02
    Samodzielnie zdobywa wiedzę i rozwija umiejętności badawcze, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego oraz samodzielnie planuje i realizuje własne uczenie się przez całe życie i zachęca innych do zdobywania wiedzy i rozwijania umiejętności badawczych.