Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Projektowanie grantów w dziedzinie kultury
Efekt kształcenia:
poznaje podstawowe definicje i pojęcia związane z polityką kulturalną i jej instrumentami, rozumie wpływ polityki na kreowanie strategii w obszarze kultury i związanych z nimi programów grantowych
Powiązania z KEU:
  • KLT1A_W10
    Zna i rozumie na poziomie podstawowym rolę refleksji filozoficznej, społecznej i historycznej w kształtowaniu kultury.