Dane EU modułowego:
Kod:
M_K002
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Projektowanie grantów w dziedzinie kultury
Efekt kształcenia:
poprawia umiejętności komunikacji werbalnej oraz potrafi lepiej aklimatyzować się w środowiskach zawodowych związanych z zarządzaniem kulturą, potrafi przekazywać swoją wiedzę mniej doświadczonym osobom
Powiązania z KEU:
  • KLT1A_K02
    Jest otwarty na nowe idee i jest gotów do dyskusji nad nimi i wykazuje się przedsiębiorczym myślenieniem i działaniem.