Dane EU modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Projektowanie grantów w dziedzinie kultury
Efekt kształcenia:
nabywa umiejętności identyfikacji programów grantowych na szczeblu krajowym i międzynarodowym, przygotowuje samodzielnie skrót aplikacji o grant w obszarze kultury, potrafi zastosować wiedzę z zakresu projektowania grantów w konkretnych sytuacjach w pracy oraz korzystać z literatury w celu jej pogłębiania
Powiązania z KEU:
  • KLT1A_U10
    Konstruuje i rekonstruuje różnego rodzaju argumentacje, odwołując się do podstawowych przesłanek normatywnych danego stanowiska lub do założeń światopoglądowych bądź tradycji kulturowych.
  • KLT1A_U09
    Analizuje podstawowe teksty kulturoznawcze, identyfikuje ich główne paradygmaty.