Dane EU modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Projekt dyplomowy
Efekt kształcenia:
Samodzielnie dokonuje analizy problemów i potrafi je rozwiązywać oraz ma zdolność nawiązywania relacji interpersonalnych dla wypełniania zobowiązań społecznych, insprowania i organizowania działalności na rzecz środowiska społecznego.
Powiązania z KEU:
  • KLT1A_K04
    Samodzielnie podejmuje i inicjuje działania badawcze na poziomie podstawowym na rzecz rozwiązywania problemów poznawczych i praktycznych.
  • KLT1A_K10
    Posiada umiejętność nawiązywania relacji interpersonalnych dla wypełniania zobowiązań społecznych, insprowania i organizowania działalności na rzecz środowiska społecznego.