Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Rachunek kosztów dla inżynierów
Efekt kształcenia:
rolę i funkcje rachunku kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa. Określa wpływ kosztów na wyniki finansowe jednostki gospodarczej
Powiązania z KEU:
  • ZIP1A_W07
    zna podstawowe zagadnienia z zakresu zarządzania i jakości, ekonomii, rachunku kosztów, prawa gospodarczego konieczne do prowadzenia działalności gospodarczej oraz tworzenia i rozwoju różnych form indywidualnej przedsiębiorczości
  • ZIP1A_W10
    zna i rozumie pozatechniczne uwarunkowania działalności inżynierskiej, w tym aspekty społeczne, ekonomiczne, prawne, finansowe, marketingowe, ekologiczne.