Dane EU modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Język obcy
Efekt kształcenia:
Ma potrzebę ciągłego dokształcania się i pogłębiania swoich umiejętności z zakresu języka obcego.
Powiązania z KEU:
  • SOC2A_U13
    Potrafi kierować pracą zespołu (również o interdcyplinarnych charakterze) oraz pracować w grupie przyjmując w niej wiodące role.