Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Język obcy
Efekt kształcenia:
Stosuje specjalistyczną terminologię z zakresu socjologii i pokrewnych nauk społecznych i humanistycznych w jezyku polskim i obcym.
Powiązania z KEU:
  • SOC2A_U01
    Poprawnie stosuje specjalistyczną terminologię z zakresu socjologii i pokrewnych nauk społecznych i humanistycznych.