Dane EU modułowego:
Kod:
M_U003
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Język obcy
Efekt kształcenia:
Potrafi korzystać z różnorodnych źródeł zarówno w języku polskim, jak i obcym oraz technik pozyskiwania danych właściwych dla nauk społecznych i humanistycznych i dokonywać ich selekcji.
Powiązania z KEU:
  • SOC2A_U12
    Potrafi w sposób zaawansowany wyszukiwać, analizować i oceniać informacje z źródeł pisanych i elektronicznych.