Dane EU modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Metrologia
Efekt kształcenia:
Potrafi projektować układy pomiarowe dla wybranych cech
Powiązania z KEU:
  • ZIP1A_U07
    potrafi projektować, zgodnie z zadaną specyfikacją oraz wykonywać typowe dla kierunku studiów proste urządzenia, obiekty, systemy lub realizować procesy, używając odpowiednio dobranych metod, technik, narzędzi i materiałów, stosując zasady bezpieczeństwa związane z pracą w środowisku przemysłowym