Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Metrologia
Efekt kształcenia:
Zna i rozumie budowę, możliwości zastosowania urządzeń i układów pomiarowych
Powiązania z KEU:
  • ZIP1A_W06
    zna i rozumie budowę, możliwości zastosowania urządzeń i układów pomiarowych; zna metody i narzędzia pozwalające opisywać procesy i relacje między nimi zachodzące