Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Społeczeństwo informacyjne
Efekt kształcenia:
Rozumie istotę społeczeństwa informacyjnego i potrafi scharakteryzować przemiany życia społecznego pod wpływem nowoczesnej technologii.
Powiązania z KEU:
  • SOC1A_U09
    Potrafi ocenić pozytywne i negatywne konsekwencje zastosowania technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz potrafi krytycznie oceniać aktywność związaną z wykorzystywaniem nowych technologii rozumiejąc jej znaczenie dla współczesnego życia społecznego.