Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Społeczeństwo informacyjne
Efekt kształcenia:
Zna przemiany zachodzące we współczesnej świecie w wymiarach społecznym, politycznym, kulturowym i ekonomicznym.
Powiązania z KEU:
  • SOC1A_W17
    Zna przemiany zachodzące we współczesnej świecie w wymiarach społecznym, politycznym, kulturowym i ekonomicznym oraz wie jakie są zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębioerczości.