Dane EU modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Społeczeństwo informacyjne
Efekt kształcenia:
Potrafi świadomie i odpowiedzialnie uczestniczyć w rzeczywistości wirtualnej.
Powiązania z KEU:
  • SOC1A_K05
    Ma świadomość znaczenia analizy socjologicznej i opinii ekspertów dla rozumienia i rozwiązywania współczesnych procesów społecznych, politycznych, gospodarczych i kulturowych
  • SOC2A_K07
    Potrafi świadomie i odpowiedzialnie uczestniczyć w rzeczywistości wirtualnej.