Dane EU modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Język obcy
Efekt kształcenia:
Ma potrzebę ciągłego dokształcania się i pogłębiania swoich umiejętności językowych z zakresu nauk humanistycznych.
Powiązania z KEU:
  • KLT2A_K02
    W sposób pogłębiony interpretuje nowe idee i wykazuje się przedsiębiorczym myślenieniem i działaniem.