Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Język obcy
Efekt kształcenia:
Zna na poziomie zaawansowanym terminologię w wybranym języku obcym z zakresu dziedzin i dyscyplin naukowych tworzących kanon kulturoznawstwa.
Powiązania z KEU:
  • KLT2A_W05
    Na poziomie zaawansowanym posiada aktualną i wszechstronną wiedzę oraz potrafi wskazać najważniejsze i najnowsze osiągnięcia badawcze, interpretacyjne i metodologiczne w kulturoznawstwie jako dyscyplinie naukowej.