Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Praca dyplomowa
Efekt kształcenia:
Posiada aktualną i wszechstronną wiedzę o dziedzinach i dyscyplinach nauki tworzących kulturoznawstwo oraz zna ich najważniejsze i najnowsze osiągnięcia badawcze, interpretacyjne i metodologiczne.
Powiązania z KEU:
  • KLT2A_W06
    Zna i rozumie zaawansowane metody analizy i interpretacji zjawisk kulturowych.