Dane EU modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Informatyka
Efekt kształcenia:
rozumie potrzebę stałego poszerzania wiedzy i umiejętności programistycznych, potrafi samodzielnie doskonalić umiejętności programowania oraz projektowania baz danych
Powiązania z KEU:
  • ZIP1A_K01
    jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści, uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności, poszukiwania rozwiązań zadań teoretycznych i praktycznych według określonych priorytetów służących realizacji wyznaczonych zadań