Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Niezawodność systemów
Efekt kształcenia:
podstawowe pojęcia teorii i inżynierii niezawodności.
Powiązania z KEU:
  • ZIP1A_W03
    zna i rozumie podstawowe procesy zachodzące w cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych. Zna trendy ich rozwoju, w tym zagadnienia związane z rozwojem zrównoważonym