Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Philosophy and new media
Efekt kształcenia:
Knowlege of basic philosophical concepts throughout centuries.
Powiązania z KEU:
  • KLT2A_W11
    Posiada zaawansowaną wiedzę o relacjach zachodzących między głównymi prądami umysłowymi epoki a przemianami zachodzącymi w obszarze kultury i w obszarze życia społecznego, z uwzględnieniem roli i znaczenia mediów