Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Philosophy and new media
Efekt kształcenia:
Analysis of philosophical texts.
Powiązania z KEU:
  • KLT2A_U03
    Czyta i interpretuje tekst filozoficzny, socjologiczny, antropologiczny oraz źródła historyczne na poziomie zaawansowanym.