Dane EU modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Philosophy and new media
Efekt kształcenia:
Development of communication abilities.
Powiązania z KEU:
  • KLT2A_K10
    Posiada umiejętność nawiązywania relacji interpersonalnych dla wypełniania zobowiązań społecznych, insprowania i organizowania działalności na rzecz środowiska społecznego.