Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych
Efekt kształcenia:
elementy automatyki i robotyki, które można zastosować, by rozwiązać różne problemy syntezy technicznej.
Powiązania z KEU:
  • ZIP1A_W04
    zna metody, techniki, technologie, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu zadań inżynierskich