Dane EU modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych
Efekt kształcenia:
posługiwać się programowalnymi sterownikami PLC.
Powiązania z KEU:
  • ZIP1A_U05
    potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie