Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Mining & Economy
Efekt kształcenia:
Student umie określać lokalizację zakładu wydobywczego.
Powiązania z KEU:
  • IKS1A_U01
    Potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego; posługiwać się językiem technicznym z zakresu kształtowania środowiska, wyrażać własną opinię na temat zagadnień inżynierskich z zastosowaniem zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych