Dane EU modułowego:
Kod:
M_U004
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Kinematic and dynamic simulation of mechanical systems
Efekt kształcenia:
Is able to use the results of dynamic simulation to analyse the structural strength of chosen mechanism.
Powiązania z KEU:
  • MBM1A_U09
    potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej w inżynierii mechanicznej i inżynierii wytwarzania
  • MBM1A_U15
    potrafi wykorzystywać prawa mechaniki punktu materialnego, układu punktów materialnych, bryły sztywnej, płynów i gazów oraz wiedzę o wytrzymałości, pękaniu i uszkodzeniu materiałów do rozwiązywania problemów technicznych oraz analiz wytrzymałościowych i projektowania elementów maszyn i układów mechanicznych, z wykorzystaniem metod mechaniki komputerowej
  • MBM1A_U25
    potrafi stosować praktycznie metody i narzędzia projektowania konstrukcyjnego, technologicznego i materiałowego produktów, układów mechanicznych i systemów wytwórczych