Dane EU modułowego:
Kod:
M_U005
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Kinematic and dynamic simulation of mechanical systems
Efekt kształcenia:
Is able to interpret the simulation results, modify the analysis variables and frames of reference as well as create new output values on the basis of existing ones.
Powiązania z KEU:
 • MBM1A_U10
  potrafi wykorzystywać urządzenia i narzędzia informatyczne oraz zaawansowane metody komputerowego w realizacji prac inżynierskich i procesów technologicznych oraz do rozwiązywania zadań technicznych
 • MBM1A_U11
  potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
 • MBM1A_U15
  potrafi wykorzystywać prawa mechaniki punktu materialnego, układu punktów materialnych, bryły sztywnej, płynów i gazów oraz wiedzę o wytrzymałości, pękaniu i uszkodzeniu materiałów do rozwiązywania problemów technicznych oraz analiz wytrzymałościowych i projektowania elementów maszyn i układów mechanicznych, z wykorzystaniem metod mechaniki komputerowej
 • MBM1A_U22
  potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich, typowych dla inżynierii mechanicznej i inżynierii wytwarzania
 • MBM1A_U25
  potrafi stosować praktycznie metody i narzędzia projektowania konstrukcyjnego, technologicznego i materiałowego produktów, układów mechanicznych i systemów wytwórczych