Dane EU modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Kinematic and dynamic simulation of mechanical systems
Efekt kształcenia:
Knows the basics of numerical solvers for mathematical models of mechanical systems used in CAD software.
Powiązania z KEU:
 • MBM1A_W01
  ma wiedzę w zakresie matematyki konieczną do formułowania i rozwiązywania zadań związanych z inżynierią mechaniczną i inżynierią wytwarzania
 • MBM1A_W04
  ma wiedzę w zakresie mechaniki oraz teorii mechanizmów konieczną do formułowania
 • MBM1A_W05
  i rozwiązywania zadań związanych z projektowaniem maszyn
 • MBM1A_W09
  ma elementarną wiedzę w zakresie zarządzania przemysłowego jako dyscypliny inżynierskiej powiązanej z inżynierią mechaniczną i inżynierią wytwarzania