Dane EU modułowego:
Kod:
M_W005
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Kinematic and dynamic simulation of mechanical systems
Efekt kształcenia:
Knows the procedure of simulation preparation in CAD software, based on Autodesk Inventor Dynamic Simulation example. Knows how to model joints and contacts between elements and with kind of joints models are used in CAD programs and how to convert 3D mechanism joints into mechanical ones.
Powiązania z KEU:
  • MBM1A_W04
    ma wiedzę w zakresie mechaniki oraz teorii mechanizmów konieczną do formułowania
  • MBM1A_W05
    i rozwiązywania zadań związanych z projektowaniem maszyn
  • MBM1A_W09
    ma elementarną wiedzę w zakresie zarządzania przemysłowego jako dyscypliny inżynierskiej powiązanej z inżynierią mechaniczną i inżynierią wytwarzania