Dane EU modułowego:
Kod:
M_W006
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Kinematic and dynamic simulation of mechanical systems
Efekt kształcenia:
Knows the virtual prototyping term and its usefulness in analysis and synthesis of mechanisms and machine design and which CAD & CAE aplications can be used.
Powiązania z KEU:
  • MBM1A_W04
    ma wiedzę w zakresie mechaniki oraz teorii mechanizmów konieczną do formułowania
  • MBM1A_W05
    i rozwiązywania zadań związanych z projektowaniem maszyn
  • MBM1A_W09
    ma elementarną wiedzę w zakresie zarządzania przemysłowego jako dyscypliny inżynierskiej powiązanej z inżynierią mechaniczną i inżynierią wytwarzania