Dane EU modułowego:
Kod:
M_W007
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Kinematic and dynamic simulation of mechanical systems
Efekt kształcenia:
Knows the purpose of simulation research and what kind of simulations could be specified by the criterion of research goal. Knows what possibilities are given by using a computer to conduct mechanical simulations and what is the general scheme of creating a simulation model.
Powiązania z KEU:
  • MBM1A_W01
    ma wiedzę w zakresie matematyki konieczną do formułowania i rozwiązywania zadań związanych z inżynierią mechaniczną i inżynierią wytwarzania
  • MBM1A_W04
    ma wiedzę w zakresie mechaniki oraz teorii mechanizmów konieczną do formułowania
  • MBM1A_W05
    i rozwiązywania zadań związanych z projektowaniem maszyn