Dane EU modułowego:
Kod:
M_W008
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Kinematic and dynamic simulation of mechanical systems
Efekt kształcenia:
Knows the role of modelling in science and industry, especially in machine design. Knows the term of process and system modelling and understands the difference between model and real machine. Knows the relations between physical models and mathematical ones, describing kinematics and dynamics of mechanical system.
Powiązania z KEU:
  • MBM1A_W04
    ma wiedzę w zakresie mechaniki oraz teorii mechanizmów konieczną do formułowania
  • MBM1A_W05
    i rozwiązywania zadań związanych z projektowaniem maszyn
  • MBM1A_W09
    ma elementarną wiedzę w zakresie zarządzania przemysłowego jako dyscypliny inżynierskiej powiązanej z inżynierią mechaniczną i inżynierią wytwarzania