Dane EU modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Conveyors
Efekt kształcenia:
ma wiedzę na temat zasady działania, budowy, nomenklatury anglojęzycznej dotyczących przenośnikowych systemów transportowych.
Powiązania z KEU:
 • IMM1A_W07
  ma elementarną wiedzę w zakresie zarządzania przemysłowego jako dyscypliny inżynierskiej powiązanej z inżynierią mechaniczną i inżynierią materiałową
 • IMM1A_W08
  ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną związaną z inżynierią mechaniczną i inżynierią materiałową w zakresie obliczeń mechanicznych i wytrzymałościowych oraz projektowania konstrukcyjnego maszyn i urządzeń
 • IMM1A_W11
  ma szczegółową wiedzę związaną z projektowaniem, wytwarzaniem i eksploatacją podstawowych rodzajów maszyn i urządzeń energetycznych, technologicznych i transportowych
 • IMM1A_W14
  ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych