Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Conveyors
Efekt kształcenia:
ma przygotowanie niezbędne do pracy w środowisku przemysłowym w zakresie doboru, wytwarzania i eksploatacji maszyn i urządzeń transportowych
Powiązania z KEU:
 • IMM1A_W09
  ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną związaną z inżynierią mechaniczną i inżynierią materiałową w zakresie wytwarzania maszyn i urządzeń mechanicznych, układów mechanicznych oraz wytwarzania materiałów
 • IMM1A_W11
  ma szczegółową wiedzę związaną z projektowaniem, wytwarzaniem i eksploatacją podstawowych rodzajów maszyn i urządzeń energetycznych, technologicznych i transportowych
 • IMM1A_W12
  ma podstawową wiedzę o trendach rozwojowych w obszarze inżynierii mechanicznej i inżynierii materiałowej
 • IMM1A_W14
  ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych
 • IMM1A_W15
  zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich związanych z inżynierią mechaniczną i inżynierią materiałową