Dane EU modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Conveyors
Efekt kształcenia:
ma umiejętność samouczenia i korzystania z technologii internetowych a także umie prezentować własne idee używając nowoczesnych technik multimedialnych
Powiązania z KEU:
  • IMM1A_W18
    ma podstawową wiedzę dotyczącą ochrony własności intelektualnej, prawa patentowego i transferu technologii