Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Conveyor transport systems
Efekt kształcenia:
ma umiejętność samouczenia i korzystania z technologii internetowych a także umie prezentować własne idee używając nowoczesnych technik multimedialnych
Powiązania z KEU:
  • MBM2A_U08
    umie prezentować własne idee używając nowoczesnych technik multimedialnych
  • MBM2A_U09
    ma umiejętność samouczenia i korzystania z technologii internetowych