Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Chemia analityczna
Efekt kształcenia:
potrafi zdefiniować problem analityczny i w oparciu o rodzaj i wielkość próbki, a także przewidywany zakres stężenia analitu zaproponować najlepszą metodę jej analizy
Powiązania z KEU:
  • CHB1A_U05
    potrafi wykorzystać poznane metody i modele matematyczno-fizyczne do opisu i wyjaśniania zjawisk i procesów chemicznych
  • CHB1A_U06
    potrafi posłużyć się właściwie dobranymi metodami i urządzeniami umożliwiającymi pomiar podstawowych wielkości charakteryzujących materiały oraz procesy technologiczne oraz ocenić ich przydatność w rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich
  • CHB1A_U07
    potrafi zaplanować pomiary i eksperymenty, zestawić stanowisko pomiarowe oraz przeprowadzić analizę danych eksperymentalnych posługując się sprzętem komputerowym i odpowiednimi programami oraz wyciągnąć na ich podstawie poprawne wnioski