Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Seminarium dyplomowe
Efekt kształcenia:
Posiada wiedzę na temat zasad korzystania z literatury, stron internetowych oraz aktów prawnych podczas pisania pracy dyplomowej
Powiązania z KEU:
  • IKS2A_W06
    Dysponuje ugruntowaną wiedzą w zakresie projektowania, monitoringu, modelowania zjawisk w środowisku zewnętrznym i wewnętrznym; przestrzega zasad ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego; korzysta z zasobów informacji patentowej i przepisów prawa.