Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Język wizualności
Efekt kształcenia:
Zna szczegółowo mechanizmy przemian społecznych oraz typy relacji pomiędzy społeczeństwem i jednostką zachodzące pod wpływem nowych form komunikacji oraz ma wiedzę na temat organizacji systemów medialnych w dobie konwergencji.
Powiązania z KEU:
  • KLT2A_W21
    Rozumie w pełni istotę społeczeństwa informacyjnego i jego kulturowych, ekonomicznych, technologicznych i społecznych uwarunkowań oraz zależności między technologią a zmianami zachodzącymi w społeczeństwie i kulturze.
  • KLT2A_W22
    Zna gruntownie terminy związane z medioznawstwem i naukami o komunikowaniu, ma podstawową wiedzę na temat funkcjonowania i organizacji systemów medialnych i instytucji okołomedialnych.