Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Język wizualności
Efekt kształcenia:
Identyfikuje w sposób pogłębiony normatywne i ideologiczne uwarunkowania zjawisk społecznych na poziomie zmian zachodzących w komunikacji społecznej pod wpływem wizualaności
Powiązania z KEU:
  • KLT2A_U18
    Potrafi kierować interdyscyplinarnym zespołem i współpracować z innymi członkami zespołu przyjmując (podejmując) wiodącą rolę.